Alvesta kommuns upphandlingar Ramavtal Ventilation

Ramavtal Ventilation

Allbohus Fastighets AB, Alvesta

Upphandling omfattar uppförande av löpande arbeten av

ventilation för Allbohus & Alvesta kommun, upphandlings värde uppskattas till ca 7 miljoner per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-565