Alvesta kommuns upphandlingar Ramavtal för styr- och övervakningsarbeten

Ramavtal för styr- och övervakningsarbeten

AllboHus Fastighets AB, Alvesta

Upphandlingen avser ramavtal för styr- och övervakningsarbeten på beställarens fastigheter.

Arbeten kan förekomma i samband med det löpande underhållet, samt med

ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-121