Alvesta kommuns upphandlingar Överföringsledning Torsåsby - Torne

Överföringsledning Torsåsby - Torne

Alvesta kommun, Alvesta

Entreprenaden omfattar nybyggnation av vatten dimension 140 PE ca 1,4 km

samt en kortare sträcka PE90. Utöver vattenledningen ingår en

tryckspillvattenledning 125 PE, ca 900m+200m efterföljt av en

tryckgravitationsledning 200 PE, ca 1,25 km. Det ingår även en ny

avloppspumpstation Torne Gård samt ombyggnation av Torsåsby

avloppspumpstation.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-404