Alvesta kommuns upphandlingar Om- och tillbyggnad Skatelövsskolan Grimslöv

Om- och tillbyggnad Skatelövsskolan Grimslöv

AllboHus Fastighets AB, Alvesta

Upphandlingen omfattar om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan i Grimslöv. Ytterligare information framgår ur handlingarna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-307