Alvesta kommuns upphandlingar Livsmedel, Färskt kött och charkuteriprodukter

Livsmedel, Färskt kött och charkuteriprodukter

Växjö kommun, VÄXJÖ

Omfattning

Upphandlingen avser färskt kött och charkuteriprodukter

Upphandlande myndigheter är;

Växjö kommun

Alvesta kommun

Lessebo kommun

Ljungby kommun

Markaryd kommun

Uppvidinge kommun

Älmhult kommun

Omfattning

Upphandlingen avser färskt kött och charkuteriprodukter

Beräknad volym och takvolym

Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden, inklusive eventuella förlängningar uppgår till 57 850 000 kr. Några garanterade värde lämnas inte.

Det uppskattade värdet fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan:

Växjö kommun, 28 500 000 krAlvesta kommun, 6 500 000 krLessebo kommun, 2 450 000 krLjungby kommun, 10 750 000 krMarkaryd kommun, 3 500 000 krUppvidinge kommun, 1 150 000 krÄlmhult kommun, 5 000 000 kr

Upphandlingens maximala värde (takvolym) uppgår till 80 990 000 kr.

Om omsättningen gemensamt för UM uppnår takvolymen eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har UM rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet. Anbudsgivaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller liknande med anledning av en sådan uppsägning.

DISUpphandlingen avser den stora volymen av förbrukning inom området kött och charkuteriprodukter.Viktig del för köken är att få möjlighet att servera varor som har lokal förankring och stor betydelse för utveckling av lokala producenter och näringslivet. Upphandlande myndigheter kommer att nytta ett dynamiskt inköpssystem för en mindre volym, ca 15 % av totalvolym för kött och charkuteriprodukter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-222