Alvesta kommuns upphandlingar Livsmedel, Färskt kött och charkuteriprodukter Ver 2

Livsmedel, Färskt kött och charkuteriprodukter Ver 2

Växjö kommun, VÄXJÖ

Omfattning

Upphandlingen avser färskt kött och charkuteriprodukter.UM vill möjliggöra att fler aktörer kan lämna anbud och ser vikten av att främja konkurrens.

Upphandlingen är uppdelad i två delar;

Del 1 avser Färskt kött och charkuteriprodukter

Del 2 avser Färsk charkuteri, korvsortiment

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för vardera del.

Beräknad volym

Statistik är beräknad för perioden 2021-08-01 -- 2022-07-31.

Ramavtalets uppskattade volym är under avtalstiden, inklusive eventuella förlängningar;Del 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 673 550 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 172 100 kgNågra garanterade volymer lämnas inte.

Omfattning

Upphandlingen avser färskt kött och charkuteriprodukter.UM vill möjliggöra att fler aktörer kan lämna anbud och ser vikten av att främja konkurrens.

Upphandlingen är uppdelad i två delar;

Del 1 avser Färskt kött och charkuteriprodukter

Del 2 avser Färsk charkuteri, korvsortiment

Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för vardera del.

Beräknad volym

Statistik är beräknad för perioden 2021-08-01 -- 2022-07-31.

Ramavtalets uppskattade volym är under avtalstiden, inklusive eventuella förlängningar;Del 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 673 550 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 172 100 kgNågra garanterade volymer lämnas inte.Volym fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan:

Växjö kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 340 050 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 102 000 kg

Alvesta kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 62 500 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 26 400 kg

Lessebo kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 35 000 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 2 100 kg

Ljungby kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 120 000 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 32 500 kg

Markaryd kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 37 000 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 6 150 kg

Uppvidinge kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 9 000 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 2 000 kg

Älmhult kommunDel 1, Färskt kött och charkuteriprodukter; 70 000 kgDel 2, Färsk charkuteri, korvsortiment; 950 kg

DISUpphandlingen avser den stora volymen av förbrukning inom området kött och charkuteriprodukter.Viktig del för köken är att få möjlighet att servera varor som har lokal förankring och stor betydelse för utveckling av lokala producenter och näringslivet. Upphandlande myndigheter kommer att nytta ett dynamiskt inköpssystem för en mindre volym; För en mindre volym upp till 15 % av totalvolym för färskt kött och charkuteriprodukterFör en mindre volym upp till 15 % av totalvolym för färsk charkuteri, korvsortiment

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-222 Ver 2