Laddboxar

Alvesta kommun, Alvesta

Inbjudan

Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar.

Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten.

Avtalstid

Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens utgång.

Takvolym

Takvolymen för detta avtal är satt till 20 miljoner under avtalsperioden gäller för kommunen och samtliga avrops berättigade bolag

Inbjudan

Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar.

Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Alvesta kommun och att följande helägda kommunala bolag ska ha möjlighet att nyttja avtalet vid behov:

Allbohus AB

Alvesta Energi AB

Alvesta Elnät AB

Alvesta Utveckling AB

Alvesta Renhållning AB

Beskrivning av tjänsten

Upphandlingen omfattar uppförande utav publika AC-laddare och DC-laddare på 15 platser med tillkommande tjänster i Alvesta kommun.

Av anledning att beslut av investering grundar sig i statligt stöd skall leverantör försäkra att leverans och driftsättning sker innan 30:e Juni 2024, såvida ingen extern incident inträffar som ligger utanför leverantörens kontroll.

Ingångsättning tidigast 1:e feb 2024

Koordinater med tilltänkta platser finns i bilaga 1.

Omfattning

Avtal omfattar ett helhetsåtagande gällande planerat uppförande och drift av 44 AC-laddare med dubbla uttag på tolv olika platser och 6 DC-laddare med dubbla uttag på tre olika platser. Köparen skall ha möjlighet att avropa fler laddplatser under avtalstiden.

Observera att antalet kan både minskas och ökas beroende på ekonomiskt utfall i klimatklivet

Avtalstid

Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens utgång.

Takvolym

Takvolymen för detta avtal är satt till 20 miljoner under avtalsperioden gäller för kommunen och samtliga avrops berättigade bolag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-482