Alvesta kommuns upphandlingar KS 20-27: Däck och service 2022

KS 20-27: Däck och service 2022

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser ramavtal för successiva avrop av upphandlande myndigheters samlade behov av däck och däckservice samt även förvaring av däck.

Den upphandlande myndigheten är

Växjö kommun

VEABVidingehemVKABVäxjö PastoratSödra Smålands Avfall & Miljö AB

Alvesta Kommun

Allbohus Fastighets ABAlvesta Energi ABAlvesta Elnät ABAlvesta Renhållning AB

Ljungby kommun

Ljungby kommuns Bostadsbolag Ljungbybostäder

Ekonomisk och finansiell ställning

1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos Skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera detta. Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt överenskommelse finns med berörd myndighet.

Detta gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar, i alla led. Uppdragstagaren är ansvarig för att kontroll sker i alla underliggande led. 2. F-skatt Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta.

Detta gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar, i alla led. Uppdragstagaren är ansvarig för att kontroll sker i alla underliggande led. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha minst rating 60 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 60 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.

Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Rating hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten.

Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren.

Om företaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras in av upphandlande myndighet.

Teknisk förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet för att tillgodose UM´s behov under de förutsättningar som framgår av detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Anbudsgivaren ger en kortfattad beskrivning av sin verksamhet, vilken påvisar tekniska och yrkesmässiga kapaciteten, inom följande områden:

Affärsidé och verksamhet

Organisation och ledning

Geografisk etablering

Översiktlig kompetensstruktur

Utvecklingsresurser

Nätverk

SamarbetspartnersDetta ska redovisas även om anbudsgivaren har eller har haft en avtalsrelation med UM.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

22/105