Hyra av personlarm

Alvesta kommun, Alvesta

Alvesta kommun med bolag inbjuder till att lämna anbud upphandling avseende hyra av personlarm, enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentationen.

Medverkande beställande verksamheter är följande:

• Alvesta kommun, organisationsnummer 212000–0639

• Allbohus Fastighets AB, organisationsnummer 556519-5236

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-129