Alvesta kommuns upphandlingar Hyra av läkemedelsautomater

Hyra av läkemedelsautomater

Alvesta kommun, Alvesta

Alvesta kommun inbjuder till att lämna anbud på Alvesta kommuns upphandling avseende hyra av läkemedelsautomater, enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentationen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-81