Alvesta kommuns upphandlingar Finansiell leasing av fordon

Finansiell leasing av fordon

Alvesta kommun, ALVESTA

Alvesta kommun inbjuder till att lämna anbud på upphandling avseende finansiell leasing av fordon, enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentationen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-489