Alvesta kommuns upphandlingar Ekonom med bolagskompetens

Ekonom med bolagskompetens

Alvesta kommun, Alvesta

Alvesta kommun (organisationsnummer 212000–0639) inbjuder till att lämna anbud på upphandling (direktupphandling) avseende ekonom med bolagskompetens.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-562