Alvesta kommuns upphandlingar Byggnation av nytt reningsverk

Byggnation av nytt reningsverk

Alvesta kommun, Alvesta

Upphandlingen avser byggnation av nytt reningsverk i Lönashult dimensionerat för 200pe. Ytterligare information framgår ur anbudshandlingarna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-224