Aringsås

Alvesta kommun, ALVESTA

Upphandlingen avser byggnation av ny gata och GC väg samt teknisk infrastruktur för nytt bostadsområde. Teknisk infrastruktur innefattar förläggning av dricksvatten, spillvatten med självfall och trycksatt, samt kanalisation och kablar för el och optoledningar. En ny pumpstation för spillvatten ingår också i uppdraget. Ytterligare information framgår ur upphandlingsdokumentet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-09)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021-385