Anpassad media

Växjö kommun, Växjö

Upphandlingen avser produkter gällande Storstil inom

kategorin anpassad media. Produkterna nyttjas i huvudsak av UMs folkbibliotek och

skolbibliotek.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2023-00092_2