Aktiebolaget SigtunaHem Ramavtal kommunikationstjänster

Ramavtal kommunikationstjänster

Sigtunahem AB

SigtunaHem AB avser att upphandla ett ramavtal med en leverantör för avrop av kommunikationstjänster. De tjänsteområden som bolaget fokuserar under ramavtalsperioden är 1) Strategisk kommunikation, 2) Webbdesign, webbutveckling, drift och förvaltning av webbsidor, samt 3) Grafisk formgivning och innehållsproduktion. SigtunaHem söker en  fullservicebyrå som inom sin egen organisation - inkluderat eventuella underleverantörer - kan leverera tjänster inom ovan nämnda områden. Ramavtalet är på 2 år, med möjligheter till förlängning med 1+1 år.

2021-05-07 03:40
SigtunaHem AB avser att upphandla ett ramavtal med en leverantör för avrop av kommunikationstjänster. De tjänsteområden som bolaget fokuserar under ramavtalsperioden är 1) Strategisk kommunikatiion, 2) Webbdesign, webbutveckling, drift och förvaltning av webbsidor, samt 3) Grafisk formgivning och innehållsproduktion. SigtunaHem söker en fullservicebyrå som inom sin egen organisation - inkluderat eventuella underleverantörer - kan leverera tjänster inom ovan nämnda områden. Ramavtalet är på 2 år, med möjligheter till förlängning med 1+1 år.
->
SigtunaHem AB avser att upphandla ett ramavtal med en leverantör för avrop av kommunikationstjänster. De tjänsteområden som bolaget fokuserar under ramavtalsperioden är 1) Strategisk kommunikation, 2) Webbdesign, webbutveckling, drift och förvaltning av webbsidor, samt 3) Grafisk formgivning och innehållsproduktion. SigtunaHem söker en fullservicebyrå som inom sin egen organisation - inkluderat eventuella underleverantörer - kan leverera tjänster inom ovan nämnda områden. Ramavtalet är på 2 år, med möjligheter till förlängning med 1+1 år.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-05-23)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

UH-2021-26