Aktiebolaget SigtunaHem Anläggningsarbeten

Anläggningsarbeten

Sigtunahem AB

Upphandlingen avser ramavtal för löpande anläggningsarbeten. 

Se bifogade dokument för ytterligare information.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

UH-2023-14