Akademiska Hus Aktiebolag Underhållsarbeten av ställverks- och högspänningsanläggningar, Skåne

Underhållsarbeten av ställverks- och högspänningsanläggningar, Skåne

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser underhållsarbete, termografering, felavhjälpande åtgärder och beredskap på Akademiska Hus anläggningar i Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-12)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2019-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/155