Akademiska Hus Aktiebolag Totalentreprenad: Solcellsanläggning KemiCentrum 1, Lund

Totalentreprenad: Solcellsanläggning KemiCentrum 1, Lund

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Objektet är beläget i Lund vid Akademiska hus, byggnad KC1. Byggnadens längd är ca 273 m och är ett block med varierande takhöjder.

Se utförligare beskrivning i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-11-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/122