Akademiska Hus Aktiebolag Tekniska konsulttjänster: Projektledare SamC - Lund

Tekniska konsulttjänster: Projektledare SamC - Lund

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Omfattning, beskrivning av uppdraget

En projektledare ska anlitas av Akademiska Hus för projekt Sam C i kvarteret Paradis, Lund.

Leverantören ska ha kunskap och erfarenhet av hela byggprocessen, från tidiga skeden till färdiga projekt och överlämning till förvaltning. Vidare ska projektledaren ha erfarenhet av de för uppdraget relevanta tekniska disciplinerna samt för att föra dialogen med projektörerna och entreprenörerna om aktuella tekniska lösningar så att bästa totalekonomi uppnås.

Projektledaren ska även vara projektets projekteringsledare samt byggledare.

I nära dialog med projektchefen ska projektledaren:

Leda och svara för samordning, styrning och uppföljning av projekteringen så att projektmålen uppnås.

Leda och svara för samordning, styrning och uppföljning i produktionsskedet och överlämnandeskedet.

Bevaka Akademiska Hus intressen och att uppdraget och insatserna anpassas så att projektörerna och entreprenörerna på bästa sätt ska uppfylla sina åtaganden vad gäller kvalitet på såväl handlingar som redovisade lösningar, ekonomiska och tidsmässiga ramar m.m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

105 14 30