Akademiska Hus Aktiebolag Tekniska konsulttjänster: Projektledare, Handsken - Lund

Tekniska konsulttjänster: Projektledare, Handsken - Lund

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Omfattning, beskrivning av uppdraget

En projektledare ska anlitas av Akademiska Hus för projekt Handsken i Lund.

Leverantören ska ha fördjupad kunskap och erfarenhet av hela byggprocessen, från programskedet till färdiga projekt och överlämning till förvaltning.

Projektledaren ska även vara projektets projekteringsledare samt byggledare.

Projektledaren ska ha erfarenhet av de för uppdraget relevanta tekniska disciplinerna i såväl projektering som produktion.

Översiktlig information av objektet

Ombyggnad av Akademiska hus kontor i Lund, Ole Römers väg 2. Ombyggnationen innebär upprustning av i stort sett samtliga verksamhetsytor och ändrad planlösning. Det innefattar bl.a. rivning och byggnation av nya väggar, nya ytskikt, nya toaletter och omklädningsrum samt renovering av fönster och fasader.

Ombyggnationen omfattar även nya och förbättrade installationer för el, VS och ventilation som anpassas för lokalerna.

Under produktionsskedet kommer verksamheten att evakueras.

Ombyggnaden omfattar ca 1500 m2 BTA.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

101 02 00