Akademiska Hus Aktiebolag Teknisk konsult projektledande, Huvudbesiktningsman, Nya Konst, Göteborg

Teknisk konsult projektledande, Huvudbesiktningsman, Nya Konst, Göteborg

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Akademiska Hus har behov av en huvudbesiktningsman, tillika besiktningsman bygg, som ska ansvara för att tillvarata Akademiska Hus intressen med utgångspunkt från Akademiska Hus krav och rutiner. Uppdraget avser entreprenadbesiktningens alla ingående delar för en utförandeentreprenad i samverkan.

Förutsättningar för uppdraget

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Beställarens behov av Huvudbesiktningsman tillika besiktningsman bygg i rubricerat projekt.

För mer information se AUA.3.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2070770-13