Akademiska Hus Aktiebolag Solcellsanläggningar Campus Solna Hus 95:17,57,96, Stockholm

Solcellsanläggningar Campus Solna Hus 95:17,57,96, Stockholm

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Förutsättningar för uppdraget

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Beställarens behov av 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:17, 95:57, 95:96.

För vidare information se administrativa föreskrifter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-08-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/125