Akademiska Hus Aktiebolag Ombyggnation av Folkhälsomyndigheten, Ki Solna

Ombyggnation av Folkhälsomyndigheten, Ki Solna

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Ombyggnad (Hyresgästanpassning) av nedanstående plan i 3 st befintliga fastigheter

inom Karolinska Institutet:

Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4

BTA ca 1135 m²

Ytorna renoverade på 90-tale

Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7

BTA ca 3160 m² Renoverades senast 2012

Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4

BTA ca 1175 m²

Renoverades senast 2003

Ombyggnad (Hyresgästanpassning) av nedanstående plan i 3 st befintliga fastigheter

inom Karolinska Institutet:

Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4

BTA ca 1135 kvm

Ytorna renoverade på 90-talet.

Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7

BTA ca 3160 m²

Renoverades senast 2012

Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4

BTA ca 1175 m²

Renoverades senast 2003

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-11-24

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

1