Akademiska Hus Aktiebolag Markskötsel, Skövde Högskola

Markskötsel, Skövde Högskola

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Förutsättningar för uppdraget

Allmän beskrivning

Upphandlingen omfattar en entreprenad avseende drift (tillsyn och skötsel) och visst underhåll (planerat underhåll och avhjälpande underhåll), inklusive optimering, under barmarksperiod och snöperiod av i entreprenaden ingående utvändiga markytor (objekten eller områden). Under snöperiod ska Leverantören ha jour (vinterväghållningsberedskap) dygnet om.Upphandlingen omfattar avtal med en Leverantör.För mer information om entreprenaden, se upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/50