Akademiska Hus Aktiebolag Markentreprenad - gångväg Campus Ultuna

Markentreprenad - gångväg Campus Ultuna

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Förutsättningar för uppdraget

Projektet omfattar markarbeten för en ny, tillgänglig, gångväg bakom Östra längan på Ultuna från Kårhuset till Ulls hus.

För vidare information se administrativa föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

23/104