Akademiska Hus Aktiebolag Finansiell kommunikation samt hållbarhetsrapportering, Sverige

Finansiell kommunikation samt hållbarhetsrapportering, Sverige

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen vänder sig till leverantörer som har erfarenhet av att tillsammans med uppdragsgivare ta fram dokumentation för finansiell kommunikation, såsom årsredovisningar, delårsrapporter och finansblad, samt hållbarhetsrapportering. Leverantören ska erbjuda stöd gällande struktur och design samt att ta fram texter till företagspresentation och verksamhetsbeskrivning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

19/91