Akademiska Hus Aktiebolag Driftentreprenad för studentbostäder

Driftentreprenad för studentbostäder

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Akademiska Hus är ett statligt bolag med uppdrag att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. Tillsammans med universitet och högskolor vill Akademiska Hus stärka Sverige som kunskapsnation. Våra hus finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder och där studerar, forskar och arbetar cirka 300 000 personer varje dag. Akademiska Hus har cirka 440 anställda och är verksamt på 28 orter i Sverige. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats och inkluderar även byggande och ägande av studentbostäder över hela landet.

En central organisation belägen på KI Campus i Stockholm ansvarar för utvecklandet av studentbostäderna. Idag bedrivs driften i egen regi, men med denna upphandling avser Akademiska Hus lägga delar av den, ett bestånd på cirka 50 000 kvm spritt över hela landet, på en driftentreprenör.

Entreprenaden omfattar teknisk drift och underhåll av Akademiska Hus studentbostäder i Luleå, Uppsala, Stockholm/Solna (KI), Stockholm (KTH) och Stockholm (Frescati) omfattande 32 fastighetsobjekt om totalt ca: 50 000 m2(BRA).

Kontraktet kommer att gälla mellan 2020-02-01 till 2022-12-31 och kan förlängas upp till fyra (4) år med ett (1) år i taget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-10-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län, Stockholms län, Uppsala län, Sverige

Diarie-/referensnummer

19/117