Akademiska Hus Aktiebolag Dagkonferens Plus Små konferenser och möten 2019

Dagkonferens Plus Små konferenser och möten 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av konferenser och möten upp till och med 150 deltagare.

Upphandling av konferenser och möten upp till och med 150 deltagare.

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Konferenser och möten 2019 i kategorin Dagkonferens Plus små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-7727-19