AB Transitio Tungt Underhåll Komponenter Spårfordon - Request for information

Tungt Underhåll Komponenter Spårfordon - Request for information

AB Transitio, STOCKHOLM

RFI inför kommande upphandling av Tungt Underhåll Komponenter (TUK) för Spårfordon

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

RFI - TUK 2023