AB Svenska Spel Upplevelsekommunikation

Upplevelsekommunikation

AB Svenska Spel, VISBY

Uppdraget innefattar bl.a. att översätta och utveckla befintliga koncept till unika upplevelser och aktiveringar, från start till slut, som både kan vara i fysiska och digitala miljöer. Upplevelserna som skapas ska vara en självklar och motiverad del av kundresan som både förlänger och förstärker varumärkesupplevelsen.

Se Förfrågningsunderlaget för ytterligare beskrivning av omfattningen av tjänsten samt kvalificeringskrav och utvärdering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2023-01501