AB Svenska Spel Revisionstjänster

Revisionstjänster

AB Svenska Spel, Visby

Upphandlingen avser revisionstjänster, finansiell-, IT- och hållbarhetsrevision, till koncernen Svenska Spel. Upphandlingen innehåller även möjligheten för Svenska Spel att löpande avropa konsultation inom redovisningsområdet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022–01448