AB Svenska Spel Resebyrå tjänster

Resebyrå tjänster

AB Svenska Spel, Solna

Upphandlingen omfattar tjänsteresor, samt vinnare och upplevelseresor gällande AB Svenska Spels produkter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2021-01430