AB Svenska Spel Rekryteringstjänster

Rekryteringstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar rekryteringstjänster. Med rekryteringstjänster avses sådana tjänster som externa rekryteringskonsulter ska tillhandahålla i samband med rekrytering av personal till avropsberättigade. Upphandlingen omfattar både uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen (komplett rekryteringsuppdrag) och uppdrag som omfattar en eller flera delar av rekryteringsprocessen. Därtill omfattar upphandlingen tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion.Lot nr.: 1

Generella krav och informationsfrågor

Denna upphandling omfattar rekryteringstjänster. Med rekryteringstjänster avses sådana tjänster som externa rekryteringskonsulter ska tillhandahålla i samband med rekrytering av personal till Avropsberättigade. Upphandlingen omfattar både uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen (komplett rekryteringsuppdrag) och uppdrag som omfattar en eller flera delar av rekryteringsprocessen. Därtill omfattar upphandlingen tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion.

Rekryteringstjänster och tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion får avropas upp till en sammanlagd omsättning (takvolym) om 334 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under Ramavtalets löptid.

För ytterligare information se upphandlingsdokument.

Last tender date: 06/24/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/22/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/21/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Delområde rekrytering av kontorspersonal

Denna upphandling omfattar rekryteringstjänster. Med rekryteringstjänster avses sådana tjänster som externa rekryteringskonsulter ska tillhandahålla i samband med rekrytering av personal till Avropsberättigade. Upphandlingen omfattar både uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen (komplett rekryteringsuppdrag) och uppdrag som omfattar en eller flera delar av rekryteringsprocessen. Därtill omfattar upphandlingen tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion.

Rekryteringstjänster och tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion får avropas upp till en sammanlagd omsättning (takvolym) om 334 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under Ramavtalets löptid.

För ytterligare information se upphandlingsdokument.

Last tender date: 06/24/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/22/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/21/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Delområde rekrytering av chefer

Denna upphandling omfattar rekryteringstjänster. Med rekryteringstjänster avses sådana tjänster som externa rekryteringskonsulter ska tillhandahålla i samband med rekrytering av personal till Avropsberättigade. Upphandlingen omfattar både uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen (komplett rekryteringsuppdrag) och uppdrag som omfattar en eller flera delar av rekryteringsprocessen. Därtill omfattar upphandlingen tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion.

Rekryteringstjänster och tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion får avropas upp till en sammanlagd omsättning (takvolym) om 334 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under Ramavtalets löptid.

För ytterligare information se upphandlingsdokument.

Last tender date: 06/24/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/22/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/21/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Delområde rekrytering av specialister

Denna upphandling omfattar rekryteringstjänster. Med rekryteringstjänster avses sådana tjänster som externa rekryteringskonsulter ska tillhandahålla i samband med rekrytering av personal till Avropsberättigade. Upphandlingen omfattar både uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen (komplett rekryteringsuppdrag) och uppdrag som omfattar en eller flera delar av rekryteringsprocessen. Därtill omfattar upphandlingen tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion.

Rekryteringstjänster och tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion får avropas upp till en sammanlagd omsättning (takvolym) om 334 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under Ramavtalets löptid.

För ytterligare information se upphandlingsdokument.

Last tender date: 06/24/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/22/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/21/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Delområde rekrytering av IT-chefer och IT-specialister

Denna upphandling omfattar rekryteringstjänster. Med rekryteringstjänster avses sådana tjänster som externa rekryteringskonsulter ska tillhandahålla i samband med rekrytering av personal till Avropsberättigade. Upphandlingen omfattar både uppdrag som inkluderar samtliga delar i rekryteringsprocessen (komplett rekryteringsuppdrag) och uppdrag som omfattar en eller flera delar av rekryteringsprocessen. Därtill omfattar upphandlingen tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion.

Rekryteringstjänster och tilläggstjänsterna bakgrundskontroll, search och second opinion får avropas upp till en sammanlagd omsättning (takvolym) om 334 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under Ramavtalets löptid.

För ytterligare information se upphandlingsdokument.

Last tender date: 06/24/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=20777&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/22/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/21/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2024-06-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23.3-11976-2023