AB Svenska Spel Lönesystem

Lönesystem

AB Svenska Spel, SOLNA

Svenska Spel, inbjuder Er härmed att inkomma med anbudsansökan för att delta i upphandling av avtal avseende lönesystem. Syftet med anbudsansökan är att bjuda in intresserade leverantörer till att lämna in en ansökan om att få lämna anbud.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-11-29)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2022-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2022-01441