AB Svenska Spel Ljusskyltar

Ljusskyltar

AB Svenska Spel, VISBY

Upphandlingen omfattar - ljusskyltar inklusive service, uppsättning och nedtagning av dessa hos Svenska Spels ombud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2023-01514