AB Svenska Spel Analys av kund beteende och butiks optimering

Analys av kund beteende och butiks optimering

AB Svenska Spel, VISBY

Svenska spel har ett omfattande behov av avancerad analys av kund beteende och butiks optimering. Idag har Svenska Spel cirka 5 200 butiksombud (dagligvaruhandel, spel & tobak, servicebutiker). På dessa butiksombud behöver vi ständigt utveckla våra produkter och kringutrustning för att ständigt vara aktuella. För att få konkret feedback behöver Svenska Spel genomföra analyser av kundernas beteende och utveckla koncept framåt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2023-01518