IMD-2

Aktiebolaget Landskronahem, LANDSKRONA

Upphandlingen avser inköp av ny utrustning, byte av befintlig utrustning samt tillhörande mättjänst för 848 lägenheter inom Landskronahus lägenhetsbestånd.

Upphandlingens omfattning

Landskronahem har idag ett bestånd bestående av 2700 lägenheter. Av dessa är 848 stycken utrustade med IMD-utrustning och tillhörande mättjänst.

Uppdraget omfattar inköp av ny utrustning, byte av befintlig utrustning samt tillhörande mättjänst för dessa 848 lägenheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/20