AB Landskronahem Besiktningstjänster via Dynamiskt Inköpssystem

Besiktningstjänster via Dynamiskt Inköpssystem

Landskronahus AB

Landskronahus AB inbjuder till att inkomma med ansökningar för deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende beställarens behov av olika typer av besiktningstjänster.

Besiktningsman/besiktningsgrupp ska kunna utföra status- och entreprenadbesiktningar.

Det dynamiska systemets giltighetstid är 4 år och uppskattat värde uppgår till ca 8.000.000 kr.

Landskronahus AB inbjuder till att inkomma med ansökningar för deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende beställarens behov av olika typer av besiktningstjänster.

Uppdragen omfattar följande typer av besiktningstjänster:

- besiktningsgrupper (huvudbesiktningsman samt biträdande besiktningsmän med olika kompetenser enligt behov)

- bygg (i förekommande fall huvudbesiktningsman)

- tak, fasad respektive plåt

- el, tele, data, inbrottslarm, passage respektive brandlarm

- hiss

- rör

- vent respektive kyla

- styr respektive övervakning

- mark

- tillgänglighet

- skyddsrum

- lekplatsutrustning

- övriga

Besiktningsman/besiktningsgrupp ska kunna utföra status- och entreprenadbesiktningar.

Det dynamiska systemets giltighetstid är 4 år och uppskattat värde uppgår till ca 8.000.000 kr.

Sista ansökningsdag
574 dagar kvar

(2025-04-30)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/2