AB Göta Kanalbolag Försäkringsupphandling - AB Göta Kanal

Försäkringsupphandling - AB Göta Kanal

S & P Assurans Offentlig AB, STOCKHOLM

Försäkringsupphandling för AB Göta Kanalbolag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-11-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

18/2