Bostäder i Borås Reserverad upphandling av ramavtal för sysselsättningsfrämjande åtgärder som innefattar att hålla helt, rent och snyggt i bostadsområdena Norrby och Hässleholmen

Reserverad upphandling av ramavtal för sysselsättningsfrämjande åtgärder som innefattar att hålla helt, rent och snyggt i bostadsområdena Norrby och Hässleholmen

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Reserverad upphandling avseende lokalvård och renhållning på Norrby och Hässleholmen med syfte att ge individer långt från arbetsmarknaden möjlighet till utveckling för att komma närmare arbetsmarknaden genom arbete och utbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/8