AB Bostäder i Borås Ramavtal systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ramavtal systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Upphandlingen avser ramavtal på provning, service och underhåll enligt detta

förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.

Upphandlingen omfattar:

• Provning, kontroll, service och underhåll enligt SBA

• Möjlighet att avropa utbildning samt produkter.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2021-05-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/6