Bostäder i Borås Ramavtal spolservice av dagvatten- och spillvattensystem

Ramavtal spolservice av dagvatten- och spillvattensystem

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Entreprenaden avser ramavtal för spolservice av dagvatten- och spillvattensystem

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/14