Bostäder i Borås Ramavtal saneringsarbeten (exklusive brandsanering)

Ramavtal saneringsarbeten (exklusive brandsanering)

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Ramavtal saneringsarbeten ex. brandsanering

Avtalet omfattar sanering av avlopp- och vattenskador mm. på både dag- och kvällstid

samt beredskap. Sanering i lägenheter/gemensamma utrymmen, p-hus, kontor, lokaler

mm ingår också i uppdraget såsom:

• Vatten

• Lukt

• Avlopp/avföring

• Mögel/svamp

• Nikotin

• Blod

• Kanyler/sprutor mm.

• Träck

• Sent upptäckta dödsfall

• Glassplitter

• Asbest

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/16