AB Bostäder i Borås Ramavtal - Måleri

Ramavtal - Måleri

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Upphandlingen avser ramavtal för måleriarbeten i lägenheter och löpande

målerientreprenadtjänster.

AB Bostäder är ett kommunalägt bostadsföretag i Borås Stad. Fastighetsbeståndet omfattar för närvarande ca 6 700 bostadslägenheter, ca 400 lokaler. Fastighetsbeståndet och organisationen finns redovisat på bolagets hemsida www.bostader.boras.se. Det befintliga beståndet kan också komma att förändras under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2021-03-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/24