Bostäder i Borås Ramavtal - Konsult BRAND

Ramavtal - Konsult BRAND

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Denna upphandling avser upprättande av ramavtal med konsulter inom BRAND för genomförande av olika mindre om- och nybyggnadsprojekt samt inom löpande drifts- och underhållsarbeten.

Uppdragens antal, storlek och/eller karaktärer är inte kända vid upphandlingstillfället för ramavtalen varför någon volym inte garanteras.

Den totala underhålls- och investeringsbudgeten uppgår till ca 500 Mkr per år.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/10