Bostäder i Borås Ramavtal - Konsult ARKITEKT

Ramavtal - Konsult ARKITEKT

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Denna upphandling avser upprättande av ramavtal med konsulter inom Arkitektur för genomförande av olika mindre om- och nybyggnadsprojekt samt inom löpande drifts- och underhållsarbeten.

Uppdragens antal, storlek och/eller karaktärer är inte kända vid upphandlingstillfället för ramavtalen varför någon volym inte garanteras. Den totala underhålls- och investeringsbudgeten uppgår till ca 500 Mkr per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/9