AB Bostäder i Borås Ramavtal - Glasmästeriarbeten

Ramavtal - Glasmästeriarbeten

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Upphandlingen avser ramavtal för glasmästeriarbeten vid AB

Bostäder i Borås.

Arbetena avser främst att åtgärda skadade fönster och

glasdörrar mestadels i bostadslägenheter, men också i lokaler

och i fastigheternas

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/2