AB Bostäder i Borås Ramavtal digital innehållsmarknadsföringsbyrå

Ramavtal digital innehållsmarknadsföringsbyrå

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Upphandlingen avser ramavtal på digital innehållsmarknadsföring enligt detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/10