Bostäder i Borås Ramavtal brandsanering

Ramavtal brandsanering

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Ramavtal brandsanering

Upphandlingen omfattar brandsanering och därtill relaterade vattenskador både dag- och kvällstid samt beredskap.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/17